Elektronski sistem naplate uskoro u vozilima Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 

ObavještenjaElektronski sistem naplate uskoro u vozilima Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla

29 Decembra, 2014
https://www.gipstk.com/wp-content/uploads/2014/12/validiranje-karte-1024x768.jpg

Tuzlaci će gradsku vožnju plaćati elektronskim putem

Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla uspostavlja novi, moderan način poslovanja posvećujući najveću pažnju sigurnosti i udobnosti svojih putnika. U skladu sa modernizovanjem svojih usluga Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla prvi u Bosni i Hercegovini uvodi savremeni način plaćanja karata elektronskim Bus karticama.
Bus Card sistem baziran je na korištenju dvije vrste kartica: mjesečne i vrijednosne Bus kartice. Na taj način pružit će se brži protok putnika, jednostavnija kupovina karata, kao i niz drugih pogodnosti. Uvođenjem Bus Card sistema, Tuzla se pridružila trendovima javnog prevoza u Evropi sa razvijenim i kvalitetnim javnim prevozom.
Elektronski sistem naplate karata imaće veliki značaj za građane, pogotovo kada je riječ o onima koji autobuski prevoz koriste svakodnevno.
Posebno će biti olakšan pristup starijim korisnicima prevoza jer će im prodajna mjesta biti bliža i dostupnija. Zadržavanje putnika prilikom ulaska u autobus će biti minimalno čime će kvalitet prevoza putnika biti poboljšan.

Mjesečna Bus kartica se izdaje na isti način i ima istu funkciju kao i dosadašnja mjesečna karta. Izdaje se na ime i prezime korisnika i ne može se prenositi na druga lica.
Vrijednosna Bus kartica koristi se za određeni broj vožnji za određeni novčani iznos.

Putnici će svoje Bus kartice moći dopniti po potrebi, na isti način kao i račun za mobitel na 26 lokacija u gradu, uTabaco shopovima, prodajnim mjestima GiPS-a i u vozilu kod vozača.

Instalacijom savremene Bus Card opreme u vozilima GiPS-a povećat će se i bezbjednost putnika jer će u svakom autobusu biti instaliran video nadzor. Putnici će na usluzi imati i besplatan pristup internetu.

Napominjemo da će i dalje biti moguće kupiti papirnu kartu kod vozača autobusa.