3 (Moluhe – B.Gradina) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
INFORMACIJE:
Svaki dan00:00 - 24:00
Telefon:(035) 366 - 100 (Centrala)
Dispečer:(035) 366 - 111
LINIJA BROJ: 3

Moluhe - Gradina

Moluhe - Ekonomska škola - B. Gradina
3-Moluhe-Ekonomska-Škola-B.Gradina

RED VOŽNJE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠKOLSKE GODINE

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

5:30

6:05

6:30

7:05

6:55

7:35

7:30

8:05

8:35

9:05

9:35

10:05

10:35

11:05

11:35

12:05

12:35

13:05

14:35

15:05

15:35

16:05

16:35

17:05

17:35

18:05

18:35

19:05

19:35

20:05

SUBOTA

5:30

6:05

6:30

7:05

7:30

8:05

8:35

9:05

9:35

10:05

10:35

12:05

12:35

13:05

14:35

15:05

15:35

16:05

17:35

19:05

NEDJELJA I PRAZNIK

5:30

6:05

6:30

7:05

7:30

8:05

8:35

9:05

14:35

15:05

15:35

16:05

17:35

19:05