14 (Kiseljak – Slavinovići) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
INFORMACIJE:
Svaki dan00:00 - 24:00
Telefon:(035) 366 - 100 (Centrala)
Dispečer:(035) 366 - 111
LINIJA BROJ: 14

"Kiseljak - Slavinovići

Kiseljak - Ekonomska škola - Slavinovići
14-Kiseljak-Ekonomska-Skola-Slavinovici

RED VOŽNJE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠKOLSKE GODINE

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

5:30

6:20

idu u Bos. Polj.

6:05

7:00

idu u Bos. Polj.

6:30

8:15

7:05


10:20

8:15

11:20

9:20

12:10

11:20

13:10

12:10

14:00

13:15

15:10

14:00

16:10

15:00

ide u Bos. Polj.

17:10

16:10

ide u Bos. Polj.

18:00

16:50

19:10

18:10

20:10

19:00

21:10

20:10

23:05

21:55

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

6:05

7:00

ide u Bos. Polj.

8:15


8:15

9:20

10:20

12:10

13:10

14:00

15:10


16:10

ide u Bos. Polj.

17:10

18:00

19:10

20:10

21:10

NEDJELJA I PRAZNIK

POLAZAK

POVRATAK

6:05

7:00


8:15


10:20

12:10

13:10

14:00

15:10

16:10

17:10