14 (Kiseljak – Slavinovići) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
LINIJA BROJ: 14

"Kiseljak - Slavinovići

Kiseljak - Ekonomska škola - Slavinovići
14-Kiseljak-Ekonomska-Skola-Slavinovici

RED VOŽNJE ZA GRADSKU LINIJU

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

6:05

6:20

idu u Bos. Polj.

6:30

7:00

idu u Bos. Polj.

7:05

8:15

8:15


10:20

11:20

12:10

12:10

13:10


13:15

14:00

14:00

15:10

15:00

ide u Bos. Polj.

16:10

16:10

ide u Bos. Polj.

18:00

16:50

19:10

19:00

20:10

20:10

21:10

21:55

23:05

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

6:05

7:00

ide u Bos. Polj.

8:15


8:15

9:20

10:20

12:10

13:10


14:00

15:10

16:10

ide u Bos. Polj.

17:10

18:00

21:10

21:55

23:05

NEDJELJA I PRAZNIK

POLAZAK

POVRATAK

6:05

7:00


8:15


10:20

12:10

13:10

14:00

15:10

16:10

17:10