19 (Mramor – Solina) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
LINIJA BROJ: 19

Mramor - Solina

Mramor - Ekonomska škola - Solina
19-Mramor-Ekonomska-Skola-Solina

RED VOŽNJE ZA GRADSKU LINIJU

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

5:55

iz St. Mramora

6:10


6:25

iz St. Mramora

7:05

do St. Mramora

7:00


8:55

8:00

iz St. Mramora

9:30

9:55

10:55

do St. Mramora

11:00

12:00

12:15

iz St. Mramora

13:15

do St. Mramora

13:15

14:10

14:10

iz St. Mramora

15:15

do St. Mramora

15:05

16:10

do St. Mramora

16:10

iz St. Mramora

17:30

17:20

iz St. Mramora

18:30

do St. Mramora

19:20

iz St. Mramora

21:20

22:00

23:00

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

5:55

iz St. Mramora

6:10

7:00

7:05

do St. Mramora

8:00

iz St. Mramora

8:55


11:00

9:30


13:15

13:15

do St. Mramora

14:10

iz St. Mramora

14:10

15:05


15:15

do St. Mramora

17:20

iz St. Mramora

16:10

do St. Mramora

19:20

iz St. Mramora

18:30

do St. Mramora

22:00

21:20

23:00

NEDJELJA I PRAZNIK

POLAZAK

POVRATAK

5:55

iz St. Mramora

7:05

do St. Mramora

8:00

9:30

11:00

13:15

do St. Mramora

14:10

iz St. Mramora

15:15

do St. Mramora

17:20

iz St. Mramora

18:30

do St. Mramora

19:20

iz St. Mramora

21:20