19 (Mramor – Solina) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
LINIJA BROJ: 19

Mramor - Solina

Mramor - Ekonomska škola - Solina
19-Mramor-Ekonomska-Skola-Solina

RED VOŽNJE ZA GRADSKU LINIJU

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

5:55

iz St. Mramora

6:10

7:00


7:05

do St. Mramora

8:00

iz St. Mramora

8:55

9:55

9:30


11:00


12:00

13:15

13:15

do St. Mramora

14:10

iz St. Mramora

14:10

15:05

15:15

do St. Mramora

16:10

iz St. Mramora

16:10

do St. Mramora

17:20

iz St. Mramora

17:20

19:20

iz St. Mramora

18:30

do St. Mramora

22:00

20:50

23:05

SUBOTA

5:55

iz St. Mramora

6:10

7:00


7:05

do St. Mramora

8:00

iz St. Mramora

8:55


11:00

9:30


13:15


13:15

do St. Mramora

14:10

iz St. Mramora

14:10

15:05

15:15

do St. Mramora

17:20

iz St. Mramora

16:10

do St. Mramora

18:20

iz St. Mramora

18:30

do St. Mramora

22:00

23:05

NEDJELJA

5:55

iz St. Mramora

7:05

do St. Mramora

8:00

iz St. Mramora

9:30

11:00

15:15

do St. Mramora

17:20

iz St. Mramora

18:30

do St. Mramora

19:20

iz St. Mramora

20:50