50 (Gegići – Lukavac “AS”) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
INFORMACIJE:
Svaki dan00:00 - 24:00
Telefon:(035) 366 - 111
LINIJA BROJ: 50

Gegići - Lukavac "AS"

Gegići - Devetak - Lukavac "AS"
50-Gegići-Lukavac-AS

RED VOŽNJE ZA OPŠTINSKU LINIJU

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

6:15

7:00

7:40

12:35

13:10

15:10

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

6:15

7:00

7:40

15:10

NEDJELJA I PRAZNIK

POLAZAK

POVRATAK

6:15

7:00

7:40

15:10