42 (Šabići (Mejrići) – Lukavac “AS”) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
LINIJA BROJ: 42

Šabići (Mejrići) - Lukavac "AS"

Šabići (Mejrići) - Gnojnica - Devetak - Lukavac "AS"
42-Šabići-Gnojnica-Devetak-Lukavac

RED VOŽNJE ZA OPŠTINSKU LINIJU

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

5:55

7:05

6:30

8:50

8:10

10:00

9:35

11:05

10:35

12:15

11:40

13:15

12:45

15:10

13:50

16:03

16:10

16:55

17:40

19:05

19:40

20:10

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

5:55

7:05

8:10

8:50

9:35

11:05

13:50

15:10

17:40

20:10

NEDJELJA I PRAZNIK

POLAZAK

POVRATAK

5:55

7:05

8:10

13:15

13:50

15:10