42 (Šabići (Mejrići) – Lukavac “AS”) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
INFORMACIJE:
Svaki dan00:00 - 24:00
Telefon:(035) 366 - 100 (Centrala)
Dispečer:(035) 366 - 111
LINIJA BROJ: 42

Šabići (Mejrići) - Lukavac "AS"

Šabići (Mejrići) - Gnojnica - Devetak - Lukavac "AS"
42-Šabići-Gnojnica-Devetak-Lukavac

RED VOŽNJE ZA VRIJEME TRAJANJA ŠKOLSKE GODINE

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

5:55

7:05

6:30

8:50

6:55

10:00

8:10

11:05

9:35

12:15

10:35

13:15

11:40

14:05

12:45

15:10

13:50

16:03

16:10

16:55

17:40

19:05

19:40

20:10

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

5:55

7:05

8:10

8:50

9:35

11:05

13:50

15:10

17:40

20:10

NEDJELJA I PRAZNIK

POLAZAK

POVRATAK

5:55

7:05

8:10

11:05

11:50

13:15

13:50

15:10