4 (Ši Selo – Siporeks) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
INFORMACIJE:
Svaki dan00:00 - 24:00
Telefon:(035) 366 - 111
LINIJA BROJ: 4

Ši Selo - Siporeks

Ši Selo - Ekonomska škola - Siporeks
4-Si-Selo-Siporeks

RED VOŽNJE ZA VRIJEME GRADSKU LINIJU

RADNI DAN

POLAZAK

POVRATAK

10:10

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

6:55

14:40

LINIJA NE SAOBRAĆA NEDJELJOM I PRAZNIKOM