4 (Ši Selo – Siporeks) – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 
LINIJA BROJ: 4

Ši Selo - Siporeks

Ši Selo - Ekonomska škola - Siporeks
4-Si-Selo-Siporeks

RED VOŽNJE ZA GRADSKU LINIJU

SUBOTA

POLAZAK

POVRATAK

7:20

14:40

LINIJA NE SAOBRAĆA RADNI DAN I NEDJELJA