GIPS Tuzla: Kontrolna soba počela sa radom – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 

ObavještenjaGIPS Tuzla: Kontrolna soba počela sa radom

20 Januara, 2015
https://www.gipstk.com/wp-content/uploads/2015/01/kontrolna-soba-1024x576.jpg

U sklopu instalacije savremene opreme u vozila Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla koja podrazumijeva impementaciju novog sistema naplate karata, a radi se o elektronskom sistemu plaćanja karata Bus karticama, u svim autobusima GiPS-a instalirane su sigurnosne kamere.
DD“Gradski i prigradski saobraćaj“ Tuzla je firma koja među privima uvodi sistem elektronke kontrole i naplate BusCard u BiH.
BusCard sistem će uveliko olakšati funkcije vozača, putnika, kontrolora, distribuciju karata, izrade statičkih izvještaja (broj putnika po linijama i danima; broj poništenih karata po satima u toku sedmice).
Prioritetan cilj je osigurati bezbjednost, udobnost i komfor svih naših korisnika, to pokazujemo kroz kupovino novijih i modernijih vozila na zemni plin(CNG), koji po svojoj strukturi emituje preko 30% manje štetnih plinova, koji direktno ili indirektno svojom strukturom utiču na zagađenje naše okoline.
U korak sa modernizacijom i uvođenjem elektronskog sistema naplate uvijdjeli smo kako je najbitnije osigurati bezbjednost naših putnika.
Mi svakodnevno vodimo brigu o njima, imajući u vidu da svako naše vozilo koje je opremljeno uređajima za naplatu i kontrolu karata a, takvih je do sada 71, ima instalirane četiri video kamere, koje prevashodno imaju za cilj kontrolu i registraciju broja prevezenih putnika u vozilima, sto će nam omogućiti da pravovremeno i adekvatno djelujemo.

Za tu svrhu postoji i služba kontole u okviru koje je formirana i Kontrolna soba koja je opremljena sa osam računara, a kontrolori redovno pregledaju postojeće linije i frekvencije putnika.
Za svaki pregledani Hard Disc controlor koji je pregledao postojeće vozilo i liniju daje svoje primjedbe po pitanju brojnosti putnika, frekvencije i njihove sigurnosti ukoliko je na bilo koji način ugrožena.
Posebna pažnja se posvećuje i na korektnom odnosu vozno osoblje- putnici.