SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 

ObavještenjaSAOPŠTENJE ZA JAVNOST

28 Oktobra, 2015
https://www.gipstk.com/wp-content/uploads/2015/06/gips-logo-1024x533.jpg

Vlasti Grada Tuzle, kako izvršna tako i zakonodavna, bez obzira na političku obojenost i opredjeljenost, ne rade svoj posao u skladu sa zakonom i ovlastima koje su im povjerene.
Na sistematičan način uništavaju Gradski i prigradski saobraćaj d.d. Tuzla i medijski ali pravno neutemeljenim djelovanjem.
Obmanjujući naše korisnike ubiru jeftine političke poene i nanose štetu GiPS DD i korisnicima naših usluga, s toga nije jasno u čijem interesu rade, da li u interesu građana ili nekoga drugog, ali za sve štetne posljedice koje su proizašle iz ovakvog djelovanja vlasti Grada Tuzle, GiPS DD će tražiti nadoknadu štete putem sudskih organa vlasti.
Da bi građanstvo bilo upoznato, sve firme koje obavljaju komunalnu djelatnost prevoza putnika na području Tuzlanskog kantona su privatne firme kao i GiPS DD Tuzla.

Podsjećanja radi, u sedmom mjesecu ove godine GiPS DD je u skladu sa zakonom izvršio korekciju cijena svojih usluga, a izvršna i zakonodavna vlast medijski i neargumentovanim pravnim stavovima prouzrokovala je direktnu štetu GiPS-u.
GiPS DD kao društveno odgovorna firma u augustu mjesecu potpisala je Sporazum kojim se regulišu međusobni odnosi Grada Tuzle i GiPS DD u četiri tačke. GiPS DD je svoju obavezu po Sporazumu izvršio odmah narednog dana po potpisu istog.
Potpisani Sporazum je prošao svu pravnu proceduru od potpisa gradonačelnika do prve vanredne sjednice Gradskog Vijeća na kojoj su vijećnici kao zakonodavna vlast izglasali jednoglsno i time prihvatili spomenuti Sporazum.

Dana 16.oktobra 2015. godine dobijamo Rješenje broj 05/1-14-000351/15 Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja od 1. 10 2015. godine iz kojeg se jasno i nedvosmisleno vidi da za korekciju cijena koje je izvršio GiPS DD nije bila ni potrebna saglasnost Gradskog Vijeća.

Rješenje (PDF)

Na sjednici Gradskog Vijeća održanoj 27. 10 2015. godine raspravljalo se po tački dnevnog reda 5 i to pod a, b, c, i d, a tiču se uređenja odvijanja saobraćaja u gradu Tuzla.

a. Informacije o analizi zahtjeva GiPS DD Tuzla za davanje saglasnosti na odluku o cijenama prevoznih usluga na području Grada Tuzla.
b. Odluka o davanju saglasnosti GiPS DD Tuzla na cijene usluga javnog prevoza putnika na području grada Tuzla.
c. Odluke o utvrđivanju načina organizovanja javnog prevoza putnika na području Grada Tuzla.
d. Odluka o pokretanju postupka povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti javnog prevoza putnika na području grada Tuzla.

Prije sjednice Gradskog vijeća, Uprava Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla je prisustvovala svim komisijama na kojima su bili prisutni pojedini gradski vjećnici i predstavnici političkih stranaka te su jednoglasno usvojene tačke pod a, b, c i d kao i prijedlozi odluka. Uprava Društva je takođe, prisustvovala i sjednici Gradskog Vijeća te bili svjedoci političkog prepucavanja, ubiranja jeftinih političkih poena i izjavama koje su prethodile sjednici i zjavama nakon iste, a sve na štetu GiPS DD.

Gradsko vijeće je donijelo odluku za tačku b kojom su odbili zahtjev GiPS-a za korekciju cijena, a oglušuju se za predloženi način subvencioniranja karata u skladu sa zakonom za ugrožene kategorije: penzioneri, studenti/srednjoškolci i đaci/osnovci te taj teret ponovo prebacuje na GiPS DD iz čega se vidi na koji način brinu o svojim građanima. Zanemarujući rješenje Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja jednoglasno je donesena ova odluka, a koja je pravno neutemeljena i donesena samo za ubiranje jeftinih političkih poena te zamajavajući građane Tuzle.
Za tačku c pod kojom se trebalo utvrditi način organizovanja javnog prevoza putnika na području Grada Tuzle, izglasana je potrebnom većinom uz zaključak da se uputi na javnu raspravu od 30 dana. Nije jasno jer je u Sporazumu određen rok od 60 dana koji je istekao, a na sjednici Gradskog vijeća se taj rok dodatno produžava za 30 dana, gdje se iznova dovodi u pitanje ova tačka dnevnog reda i gdje GiPS ponovo i dodatno trpi štetu.

sporazum

Vremena je bilo dovoljno kada se uzme u obzir da je od 2008. godine GiPS DD ne svojom voljom izmješten sa gradske autobuske stanice Pinga, a izdata “privremena” odluka za korištenje stanice Istok i Zapad, uz obećanje gradskih vlasti da će taj problem rješiti u narednom periodu.
To “privremeno” i “naredni period” traje do danas kada smo bili svjedoci da se na sjednici Gradskog vijeća još uvijek ovaj problem odlaže.
Odluka pod tačkom d Gradskog vijeća izglasana je jednoglasno što još jednom potvrđuje koliko su vijećnici usaglašeni kada treba pristupiti uništenju jednog preduzeća koje zapošljava 200 radnika.
Ovdje napominjemo da GiPS DD nema ništa protiv javnog poziva čak se i nadamo da će isti riješiti mnoge nepravilnosti u saobraćaju koji postoji dugi niz godina.
Jasna je činjenica da GiPS DD proteklih 20 godina radi po redu vožnje koji je neekonomičan, nerentabilan, obiman te nije prilagođen potrebama putnika.
Od dana stupanja na snagu Zakona o komunalnim djelatnostima TK, Grad Tuzla nije uredio ovu oblast niti je ikada radio na usklađivanju reda vožnje nego je na obavezujući način GiPS DD jednostrano opteretio obavljanje nerentabilnih linija, što je dovelo do finansijskih gubitaka ove kompanije i nezadovoljstva kako radnika tako i naših putnika.
Na osnovu svega navedenog i obzirom da gradske vlasti ne brinu o građanima svoga Grada, niti svoj posao rade u skladu sa zakonom i ovlastima koji im zakon dozvoljava i obavezuje i kojima GiPS služi za ubiranje jeftinih političkih poena, GiPS DD Tuzla dana 28.10. 2015. godine, kao društveno odgovorna firma i uvažavajući potrebe svojih korisnika donosi dvije odluke:

-Odluku o proširenju Gradske zone na način da se granice zone proširuju do Šićkog Broda, pa su početne i krajnje granice: Šićki Brod-Simin Han-Solina okretište-Tanovići.

-Odluku o korekciji cijena i to:
-Pojedinačna papirna karta u zoni grada Tuzla iznosi 1 KM
-Radnička mjesečna krta u zoni grada iznosi 45 KM
-Studentska/srednjoškolac mjesečna karta u zoni grada iznosi 35 KM
-Đak/osnovac mjesečna karta u zoni grada iznosi 35 KM
-Penzionerska mjesečna karta u zoni grada iznosi 35 KM
Polumjesečne karte prodavat će se sa popustom od 40% vrijednosti mjesečne karte.

Odluke stupaju na snagu danom donošenja odluke. 

Ostale cijene na općinskim linijama trenutno ostaju nepromijenjene, ali će u narednom periodu biti podložne korekcijama o čemu ćemo naše korisnike pravovremeno obavjestiti.
Uprava Društva GiPS DD Tuzla