Izvještaj o poslovanju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla