59. GODINA POSTOJANJA GRADSKOG PREVOZA TUZLE – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 

Obavještenja59. GODINA POSTOJANJA GRADSKOG PREVOZA TUZLE

28 Marta, 2016
https://www.gipstk.com/wp-content/uploads/2016/03/preuzmi.jpg

Priča o Gradskom i prigradskom saobraćaju u Tuzli počinje 1957. godine kada preduzeće DD Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla počinje da saobraća sa dva autobusa i osam uposlenika. Godine koje slijede koristili smo za stalno usavršavanje naših usluga, ali i uposlenika.
U nedjelju, 27. marta ove godine obilježavamo 59. rođendan, 59 godina postojanja, poslovanja, uspona i padova, usluge putnicima, borbe, a ponekad borbe i sa vjeterenjačama sa kojima se svakodnevno hvatamo u koštac. Kako se za rođendane obično prisjećamo šta se sve dešavalo u prošlosti, tako ćemo i ovdje spomenuti značajne činjenice iz naše historije. Kako smo na početku i spomenuli počeli smo poslovati sa dva autobusa i osam uposlenika, a već narednih godina nabavljeno je 25 autobusa. Prve mjesečne karte u tuzlanskom javnom prevozu počele su se koristiti 1967. godine s ciljem jeftinijeg pojedinačnog prevoza građana Tuzle. Već 1972. godine Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla imao je 80 autobusa i 270 zaposlenika. 1975. godine preduzeće postaje bogatije za još osam zglobnih vozila koji su se popularno zvali “harmonika”. Te godine Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla imao je 27 linija i 114 autobusa. U ovom periodu realizovana je ideja za postavljanje prvih nadstrešnica na autobuskim stajalištima, te je tako sam grad Tuzla dobio na kvaliteti svog izgleda, ali i poboljšanju usluga u prijevozu. Danas GiPS Tuzla ima 186 uposlenika, a vozni park broji 136 autobusa.
Najteži period poslovanja svako je bio period nesretnog rata, ali možemo reći i posleratna dešavanja koja i nisu doprinijela boljem razvoju kako našeg tako i ostalih preduzeća, te se s toga u ovom periodu dešavaju nezahvalni poslovni potezi koji dovode GiPS Tuzla u tešku situaciju.
Međutim, u protekle dvije godine, kako je došlo do promjene u vlasničkoj i menadžerskoj strukturi Gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla, dolazi i do poslovnih poteza koji vode ka savremenizaciji javnog prevoza u Tuzli.
Ostvareni su mnogi revolucionarni projekti u koje je uloženo mnogo finansijskih i drugih sredstava. Došlo je do postepenog obnavljanja voznog parka, instalacije savremene opreme u autobuse kao i instalacija nadzornih, sigurnosnih kamera, oformljena je kontrolna soba koja u tehničkom i ljudskom kapacitetu odgovara savremenim, evropskim standardima, dispečerski i drugi tehnički centri su obogaćeni sa novom opremom i načinom rada, prvi u Bosni i Hercegovini smo uveli elektronski način naplate prevoza, na šta smo posebno ponosni.
Kada je riječ o organizovanju javnog prevoza, takođe prvi u Bosni i Hercegovini uvodimo i CNG autobuse koji su ekološki prihvatljivi i već odavno prisutni na ulicama evropskih gradova čime smo približili našu regiju Evropi i njenim standardima.
U svom daljem radu želimo nastaviti sa uspostavljanjem sigurnog, pouzdanog i efektnog javnog prijevoza za što veći broj građana Tuzlanskog kantona, uz optimalizaciju i prilagođavanje Društva i naših materijalnih i ljudskih resursa trenutnom stanju na tržištu.
Naša vizija ostaje zadržati lidersku poziciju firme u oblasti javnog prijevoza na području tuzlanskog kantona. Svoju lidersku poziciju zaslužiti primarnom orijentacijom ka korisniku, uz obnovljen vozni park, pouzdanost, sigurnost i prihvatljive cijene, posebno za ciljne grupe kao što su studenti i đaci.

Hvala našim putnicima na ukazanom povjerenju svih 59 godina, naša su podrška i motiv za dalji rad i poslovanje, bez njih ne bi bilo ni nas.
Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, sa Vama još od 1957. godine