Obaveze putnika u javnom prevozu – Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla
 

oupObaveze putnika u javnom prevozu

21 Oktobra, 2014
https://www.gipstk.com/wp-content/uploads/2014/10/Autobus-0-1024x680.jpg

Kao što prijevoznik ima određene obaveze koje je dužan ispuniti, tako se i putnici trebaju pridržavati propisa i ispunjavati obaveze koje se od njega očekuju u vozilima D.D. GiPS Tuzla.
Propisi i obaveze koje se trebaju poštovati, kako od strane prijevoznika, tako i od strane putnika, doneseni su kako bi se sigurnost u prometu održavala na visokom nivu.
Molimo Vas da poštujete osnovne propise ponašanja u vozilima Gradskog i prigradskog saobraćajnog preduzeća Tuzla, kako bismo zajedno mogli obezbijediti sigurnu i udobnu vožnju. Hvala na razumjevanju.

Na osnovu Zakona o Cestovnom prijevozu putnika Tuzlanskog kantona obaveze putnika u autobusima su slijedeće:

Putnik mora za vrijeme vožnje imati odgovarajuću voznu kartu i istu je dužan
čuvati do izlaska iz vozila. Na zahtjev kontrolora putnik je dužan pokazati voznu kartu.
Putnika koji odbije platiti voznu kartu posada autobusa može odstraniti iz vozila na
prvom slijedecem autobuskom stajalištu ili na za to pogodnom mjestu.
Putniku koji se u vozilu zatekne bez vozne karte naplaćuje se novčana kazna na
licu mjesta, a ako putnik odbije platiti, prijevoznik podnosi prekršajnu prijavu nadležnom
sudu.

Prijevoz invalidnih i slijepih lica

Osobe sa invaliditetom, slijepe osobe i njihovi pratioci, stari i bolesni putnici,
trudnice i putnici sa malom djecom imaju pravo prvenstva pri ulasku i izlasku iz vozila i
pravo prvenstva na mjestima predviđenim za sjedenje.
U svakom vozilu na opštinskim i kantonalnim linijama najmanje dva sjedišta
moraju biti predviđena za osobe sa invaliditetom.

Prijevoz oboljelih, pijanih lica, životinja i raznih opasnih materija

U vozilu se ne mogu prevoziti lica koja boluju od zaraznih bolesti opasnih po
zdravlje i sigurnost drugih lica, alkoholisana lica i lica pod dejstvom opojnih droga i drugih
opijata, lica koja svojom odjećom mogu isprljati putnike ili sjedišta vozila, životinje,
lovačke puške bez propisane futrole – kofera, eksplozivi i lako zapaljivi predmeti i predmeti
koji mogu povrijediti, isprljati ili pričiniti štetu putnicima, kao i djeca ispod šest godina
starosti bez pratnje odrasle osobe. Slijepim i slabovidnim licima dozvoljava se
prijevoz sredstvima javnog prijevoza na relaciji do 50 km uz pratnju psa. Pas treba biti
izvježban za vođenje slijepih i slabovidnih lica, redovno vakcinisan i nositi zaštitnu korpicu i
povodac.
Putnik može u vozilo unijeti ručni prtljag, sklopljena dječija i invalidska kolica, skije,
sanke i ribarski pribor koji je uredno upakovan i svojom zapreminom ne zauzima prostor veći
od prostora za jednog putnika.
Putnici ne smiju biti u prostoru predviđenom za vozača i za vrijeme vožnje nije
dozvoljen razgovor sa vozačem, niti na drugi način ometanje vozača u vožnji.

Poštujući pravila zajedno ćemo obezbijediti uslove za sigurnu i udobnu vožnju.

 

Više od 57 godina dio smo Vaše svakodnevnice!

                             Vaš GiPS Tuzla